Sponsoren

Jong Gelre Maurik is een gezonde vereniging waarvan het ledenaantal nog altijd in de lift zit. Zonder sponsoren is het niet mogelijk om de activiteiten op lange termijn voort te kunnen zetten. Iedere sponsor, groot of klein, levert een bijdrage aan het bestaan van de gezelligste vereniging van Nederland.

Ook sponsor worden?
Neem dan contact op via info@jonggelre.nl

Eén aanspreekpunt voor al je communicatie | Website | Marketing | Print | Sign